bgzh-CNendekkrutrukuz

Нов прием за учебната 2023/2024 година

Каним любопитни и любознателни деца в жизнерадостния ритъм на ведър, спокоен творчески процес на игра, общуване, изследване и експериментиране. Даряваме любов и грижа, настроение и радост, щастливи усмивки и увереност за успешна личностна изява.
Вижте още...

Частна детска градина "Малкият принц" е основана през 1993г. с лиценз на МОН.

Вече 30 години градим единна стратегия за развитие на потенциални заложби и способности.
Детска градина, училище и гимназия.

  Предимства:

 • Детска градина на радостта, любовта и приятелството.
 • Играта е учене, ученето е удоволствие и забавление.
 • Авторска иновативна програма за комплексно развитие на личността.
 • Система за ранно ограмотяване.
 • Билингвално обучение по английски и руски език за 4, 5 и 6-годишни деца. Вижте още.
 • Ежедневно обучение по английски език за 2 и 3-годишни деца. Вижте още.. Вижте още.

Какво получават децата:

 • Ценности, традиции, изграждащи добросърдечност, приятелство, сътрудничество;
 • Толерантно общуване, етикет, маниери, поведение;
 • Техники за стимулиране на памет, мислене, развитие на креативност;
 • Възпитаване на отговорност, инициативност, самостоятелност;
 • Ограмотяване с игрови методики - овладяване механизма на четене и писане;
 • Всеки ден обучение по английски език със специалист;
 • Развитие на математически способности;

Какво получават родителите:

 • Сигурност, спокойствие, щастливо и уверено дете;
 • Индивидуален подход и грижа за личностното развитие на детето Ви;
 • Партньорство с екипа учители и специалисти;
 • Работа в малки групи - 16 деца.

Организация:

 • Целодневна организация на режима от 8:00 до 18:00 часа;
 • Транспорт в чертите на града - по желание;
 • Допълнителни творчески школи, отговарящи на потребностите на децата;
 • С предимство се приемат деца с братя и сестри в училището, гимназията или с препоръки от семейства на наши възпитаници.

Условия за прием:

 • Мотивирано желание на родителите и готовност да приемат стила и принципите на работа в Частна детска градина "Малкият принц".
 • Толерантни и етични взаимоотношения във всички аспекти на общуване и взаимодействие.
 • Среща-разговор и анализиране /учители-родители/ личностните особености на детето и готовността му да постъпи в детска градина "Малкият принц".
 • Процедура за прием:

  • Кандидатстване и подаване на документи за новата учебна година - до края на месец март.
  • Лично внимание и среща с всяко семейство и всяко дете - по предварително определен график.
  • Обявяване на приема за новата учебна година - писмо-покана за сключване на договор.
  • Сключване на договор за обучение за новата учебна година - до края на месец април.
  • За подадените след 1 юни заявления се изготвя списък на допълнителните кандидати за прием, и в случай на освобождаване на място, се приемат деца от листата на чакащите.

  Необходими документи за записване:

  • Заявление и сключен договор за обучение.
  • Копие от акта за раждане на детето.
  • Информационна карта.
  • Пакет от медицински документи:
   1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина; 4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България; 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
  • В детска градина "Малкият принц" се приемат деца от 2 до 6 години, разпределени по възрастови групи.

   Инвестирайте в бъдещите успехи и престижната реализация на Вашето дете!
   Готови сме да Ви партнираме! Заповядайте при нас!

   Заявление за кандидатстване

Предстоящи събития

 • 04 Окт 2023
  Ден на информационното общество Цял ден

 • 06 Окт 2023
  Избори за Ученически парламент от 13:30ч. до 14:30ч.

 • 07 Окт 2023
  Световен ден на ходенето Цял ден

  Сборен пункт на последната спирка в кв. Виница на автобусна линия №31 в 10:00 ч. Организиран е пешеходен поход до Каовшак

 • 04 Окт - 08 Окт
 • 19 Окт - 25 Дек
 • 25 Дек - 02 Ян